Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Środowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy rozpoczął swoją działalność w listopadzie 1997 roku. Od początku swojego istnienia działa w budynku zlokalizowanym w Tychach przy ul. Nowokościelnej 56, będącym własnością Caritas Archidiecezji Katowickiej.

Środowiskowy Dom Samopomocy jako ośrodek wsparcia, prowadzi terapię dla 50 osób. Kieruje on swoją ofertę do osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym: osób przewlekle psychicznie chorych (typ A) oraz osób upośledzonych umysłowo (typ B). Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest jako ponadgminny, dzienny ośrodek wparcia dla osób, które mają trudności w zachowaniu integracji społecznej jak również w pełnieniu ról społecznych w życiu codziennym.

Oferta kierowana jest do osób z zaburzeniami psychicznymi w tym:

Do uczestnictwa w zajęciach przyjmowane są osoby na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej na wniosek osoby zainteresowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach. Wszystkie osoby muszą mieć ukończone 18 lat.

Zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy jako placówce pobytu dziennego są prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00., z możliwością prowadzenia zajęć w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy na terenie placówki jak i poza nią.

Dodatkowo w ramach "KLUBU UCZESTNIKA" prowadzone są zajęcia w środy w godzinach 14.00 – 17.00. Uczestnicy biorą udział w organizowanych przez Ośrodek Święta Faustyna wyjazdach rehabilitacyjno-wypoczynkowych, wycieczkach krajoznawczych oraz w programach kulturalno-rozrywkowych.

Udział uczestników w programie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy zmierza do wytworzenia i podtrzymywania u uczestników umiejętności funkcjonowania w ich najbliższym środowisku.

Środowiskowy Dom Samopomocy w pracy z uczestnikiem podejmuje następujące działania:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych niezbędnych do codziennej aktywności.
 2. Wzmocnienie poczucia samorealizacji, poczucia własnej wartości i aktywności w oparciu o własne możliwości.
 3. Kształtowanie właściwych postaw społecznych, przeciwdziałanie dyskryminacji osób chorych psychicznie
 4. Wspieranie ciągłości procesu reintegracji i readaptacji u osób psychicznie chorych w celu uzyskania okresu remisjichoroby, zmniejszania poczucia osamotnienia i bezsilności, redukcji napięć lękowych w kontaktach z innymi.
 5. Poszerzenie kompetencji społecznych i interpersonalnych ( umiejętność współpracy i komunikowania się w grupach, redukcje napięć emocjonalnych)
 6. Usprawnianie samoobsługi.
 7. Podnoszenie jakości i możliwości w zakresie zaradności życiowej.
 8. Podnoszenie jakości i uatrakcyjnienie spędzanie czasu wolnego.
 9. Stworzenie możliwości wyrażania ekspresji twórczej i rozładowania nagromadzonych napięć podczas różnych form terapii zajęciowej.
 10. Wsparcie w zakresie zapewnienia uczestnikom możliwości korzystania z usług medycznych zwłaszcza poradni zdrowia psychicznego.
 11. Kształtowanie zachowań prozdrowotnych
 12. Wzmocnienie współpracy z rodzinami.
 13. Integracja ze środowiskiem lokalnym.

Podstawowa forma działań prowadzonych w Środowiskowym Domu Samopomocy oparta jest na przyjętym przez Zespół Wspierająco – Aktywizujący, Indywidualnym Planie Postępowania Wspierąjąco – Aktywizującego opracowywanym dla każdego Uczestnika. Plan ten dostosowywany jest do potrzeb i możliwości psychofizycznych Uczestnika.

Realizacja Indywidualnych Planów Postępowania Wspierająco – Aktywizujących odbywać się będzie w następujących pracowniach:

 1. Technicznej
 2. Multimedialnej
 3. Arteterapii
 4. Gospodarstwa domowego
 5. Psychoedukacyjnej
 6. Plastyczno – rękodzielniczej

Rozwój cywilizacyjny niesie oprócz postępu także szereg zagrożeń dla społeczeństwa w tym dla kondycji psychicznej człowieka. Gwałtowne zmiany społeczne powodują napięcia, kryzysy osobiste i rodzinne , czasem dotykające całych grup społecznych . Mogą one przybrać postać kryzysu psychicznego lub stanowić czynnik inicjujący poważne zaburzenia psychiczne. Środowiskowy Dom Samopomocy daje oparcie społeczne dla osób, które nie są w stanie zapewnić sobie godziwych warunków funkcjonowania społecznego ze względu na przewlekły charakter choroby. Bogata oferta placówki, przyjazna i życzliwa atmosfera sprzyja poczuciu bezpieczeństwa, nabywaniu nowej wiedzy i umiejętności, radzenia sobie w życiu codziennym i w sytuacjach trudnych . Wszystko to poprawia funkcjonowanie społeczne i jakość życia uczestników zmniejszając proces wykluczenia społecznego. Z tego wsparcia korzystają również członkowie najbliższej rodziny, dzięki któremu mają szansę na uwalnianie się od napięcia emocjonalnego towarzyszącemu chorobie osoby bliskiej.