Świetlica Socjoterapeutyczna

Świetlica Socjoterapeutyczna – specjalistyczna placówka wsparcia dziennego dla dzieci pochodzących m. in. z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych bezrobociem, uzależnieniami, ubogich i z innymi problemami.

Powstała w 1996 roku z inicjatywy wolontariuszy i Zespołu charytatywnego parafii św. Krzysztofa. Początkowa działalność skupiała się na organizacji zajęć w soboty oraz kolonii letnich i zimowisk. Od 2000 roku otrzymaliśmy dotację UM Tychy i rozszerzono działalność na 5 dni w tygodniu przez cały rok.

W chwili obecnej obejmujemy opieką 60 dzieci w dwóch oddziałach:

  • ŚW. KRZYSZTOF – zajmuje wydzielone pomieszczenia katechetyczne należące do Parafii p.w. św. Krzysztofa w Tychach przy ul. Wyszyńskiego 1;
  • DOMEK – zajmuje wydzielone pomieszczenia w budynku Ośrodka Święta Faustyna w Tychach przy ul. Nowokościelnej 56

Świetlica oferuje podopiecznym następujące zajęcia:

  • specjalistyczne – z  psychologiem i pedagogiem,
  • ogólnorozwojowe – m.in. plastyczne, sportowe, filmowe, kulinarne
  • pomoc w nauce
  • organizację czasu wolnego – zajęcia podczas ferii i wakacji oraz turnus kolonijny
  • pracę z rodziną.
  • dożywianie – obiad i kolacja

Zajęcia w Świetlicy Socjoterapeutycznej są prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 18.00. W okresie dni wolnych od zajęć szkolnych ( wakacje, ferie ) zajęcia są prowadzone w godzinach od 8 .00 – 14.00.

Dzieci do Świetlicy przyjmowane są na podstawie zgłoszenia u kierownika Świetlicy lub wychowawcy przez rodzica dziecka lub prawnego opiekuna.

Działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej współfinansowana jest ze środków Miasta Tychy.