Warsztat Terapii Zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej w Tychach rozpoczął swoją działalność 1 września 1995 roku. Od początku swojego istnienia działalność w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej prowadzona jest w budynku zlokalizowanym w Tychach przy ul. Nowokościelnej 56, będącym własnością Caritas Archidiecezji Katowickiej.

Obecnie zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są dla grupy 45 uczestników – osób dorosłych głównie              z niepełnosprawnością intelektualną. Do uczestnictwa w Warsztacie Terapii Zajęciowej przyjmowane są osoby na podstawie aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z zawartym zapisem o wskazaniach do uczestnictwa w terapii.

Do głównych celów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tychach należą :

 • usprawnianie i rozwój umiejętności wykonywania czynności życia codziennego,
 • przystosowanie do funkcjonowania w społeczeństwie,
 • przystosowanie do życia w grupie, akceptacja samego siebie, swojej niepełnosprawności
 • rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,
 • przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej.

Uczestnictwo w zajęciach stwarza osobom niepełnosprawnym, możliwość wyrażania siebie poprzez różne formy aktywności w ramach prowadzonych przez nas pracowni:

 • pracownia gospodarstwa domowego
 • pracownia przyrodniczo – zoologiczna
 • pracownia plastyczna
 • pracownia rękodzieła
 • pracownia ceramiczna
 • pracownia techniczno – ogrodnicza
 • pracownia obróbki tkanin
 • pracownia edukacyjno – rewalidacyjno – informatyczna

Uczestnicy mają również możliwość uczestniczenia w zajęciach z zakresu rehabilitacji ruchowej . Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00

Poprzez uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w oparciu o indywidualne programy rehabilitacji, uczestnicy Warsztatu, z każdym dniem stają się bardziej samodzielni, otwarci i kreatywni. Terapia społeczna oraz aktywizacja zawodowa pozwalają osobom uczęszczającym w zajęciach naszego warsztatu zmierzyć się ze swoją niepełnosprawnością oraz uciec od monotonii czterech ścian                      w niezwykły świat, jaki niesie ze sobą każdy kolejny dzień spędzony wspólnie z przyjaciółmi.

Stało się już tradycją, że kilka razy w roku Warsztat organizuje kiermasze, na których sprzedawane są wyroby uczestników. Jest to okazja do zaprezentowania dorobku Warsztatu, pokazania jak ważna społecznie jest praca z osobami niepełnosprawnymi, a także istotna forma integracji ze środowiskiem lokalnym. Prace uczestników WTZ eksponowane były na wielu wystawach, wernisażach i kiermaszach.

Nasi uczestnicy biorą udział w organizowanych przez Ośrodek Święta Faustyna wyjazdach rehabilitacyjno-wypoczynkowych, wycieczkach krajoznawczych oraz w programach kulturalno-rozrywkowych.