Świetlica Środowiskowa

Świetlica Środowiskowa – opiekuńcza placówka wsparcia dziennego.

Istnieje od 01.04 2005 roku jako oddział dla dzieci w wieku przedszkolnym. Obecnie obejmuje opieką 20 dzieci. Świetlica zlokalizowana jest w wydzielonych pomieszczeniach katechetycznych należących do Parafii p.w. św. Krzysztofa w Tychach przy ul. Wyszyńskiego 1;

Dzieci do Świetlicy przyjmowane są na podstawie zgłoszenia u kierownika Świetlicy lub wychowawcy przez rodzica dziecka lub prawnego opiekuna.

Uczestnictwo dzieci w zajęciach tworzy warunki do osiągnięcia samodzielności i dojrzałości szkolnej oraz i sprzyja rozwojowi umiejętności społecznych,.

Nasz program koncentruje się na wspieraniu rodzin dysfunkcyjnych w wychowywaniu dzieci poprzez:

  • wspieranie rozwoju dziecka w zakresie osiągnięcia samodzielności i dojrzałości szkolnej;
  • wdrażanie do prawidłowej komunikacji i kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów;
  • podnoszenie poczucia własnej wartości i budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby;
  • rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie wczesnej interwencji specjalistycznej;

Jest ofertą na spędzanie wolnego czasu w bezpiecznej, przyjaznej atmosferze i realizowanie w niej potencjalnych zdolności, umiejętności i zainteresowań dzieci. Daje również możliwość uczestnictwa w oddziaływaniach integrujących, nabywania umiejętności współpracy, tworzenia więzi, a w dalszej kolejności poprawnej komunikacji z otoczeniem. Świetlica czynna jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 13.00.

Podopieczni w ramach zajęć otrzymują ciepły posiłek (obiad).

Działalność Świetlicy Środowiskowej współfinansowana jest ze środków Miasta Tychy.